تقویم آموزشی کلاس‌های مکالمه کانادا

کلاس مکالمه مهاجران

با انتخاب سطح یا روز، کلاس‌های مورد نظرت رو می‌تونی ببینی و با تغییر منطقه زمانی، ساعت‌های کلاس به منطقه‌ زمانی مورد نظرت تغییر میکنند.

ساعت کلاس‌های مکالمه به وقت ونکوور یا (PT) Pacific Time تنظیم شدند که از طریق فیلتر منطقه زمانی، می‌تونید ساعت کلاس‌ها در مناطق GMT، EST و CEST رو مشاهده کنید.

عنوان کلاس جلسات آنلاین هفتگی شروع دوره مدرس دوره قیمت ظرفیت باقی مانده
کلاس مکالمه مهاجران سطح 5 پنج‌شنبه ها و سه‌شنبه ها
03:30 pm - 04:30 pm PT
Thursday, 20 June 2024
به مدت 4 هفته
Mahsa Rabiee CA$199.99 در حال ثبت‌نام ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 4 چهارشنبه ها و دوشنبه ها
03:30 pm - 04:30 pm PT
Wednesday, 19 June 2024
به مدت 4 هفته
Mahsa Rabiee CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 9 جمعه ها و چهارشنبه ها
08:30 pm - 09:30 pm PT
Friday, 21 June 2024
به مدت 4 هفته
Mahdi Rajabi Zamani CA$199.99 در حال ثبت‌نام ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 8 جمعه ها و چهارشنبه ها
07:15 pm - 08:15 pm PT
Friday, 21 June 2024
به مدت 4 هفته
Mahdi Rajabi Zamani CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 7 جمعه ها و چهارشنبه ها
06:00 pm - 07:00 pm PT
Friday, 21 June 2024
به مدت 4 هفته
Mahdi Rajabi Zamani CA$199.99 در حال ثبت‌نام ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 5 جمعه ها و چهارشنبه ها
10:15 am - 11:15 am PT
Friday, 21 June 2024
به مدت 4 هفته
Maryam Tajik CA$199.99 در حال ثبت‌نام ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 4 جمعه ها و چهارشنبه ها
09:00 am - 10:00 am PT
Friday, 21 June 2024
به مدت 4 هفته
Maryam Tajik CA$199.99 در حال ثبت‌نام ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 7 پنج‌شنبه ها و سه‌شنبه ها
07:15 pm - 08:15 pm PT
Thursday, 20 June 2024
به مدت 4 هفته
Ala Pakaghide CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 6 پنج‌شنبه ها و سه‌شنبه ها
06:00 pm - 07:00 pm PT
Thursday, 20 June 2024
به مدت 4 هفته
Ala Pakaghide CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 8 پنج‌شنبه ها و سه‌شنبه ها
04:45 pm - 05:45 pm PT
Thursday, 20 June 2024
به مدت 4 هفته
Ala Pakaghide CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 6 پنج‌شنبه ها و سه‌شنبه ها
03:30 pm - 04:30 pm PT
Thursday, 20 June 2024
به مدت 4 هفته
Maryam Tajik CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 4 پنج‌شنبه ها و سه‌شنبه ها
10:15 am - 11:15 am PT
Thursday, 20 June 2024
به مدت 4 هفته
Maryam Tajik CA$199.99 در حال ثبت‌نام ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 6 پنج‌شنبه ها و سه‌شنبه ها
09:00 am - 10:00 am PT
Thursday, 20 June 2024
به مدت 4 هفته
Hossein Seyfi Rad CA$199.99 در حال ثبت‌نام ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 7 چهارشنبه ها و دوشنبه ها
08:30 pm - 09:30 pm PT
Wednesday, 19 June 2024
به مدت 4 هفته
Negar Salmasi CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 5 چهارشنبه ها و دوشنبه ها
08:30 pm - 09:30 pm PT
Wednesday, 19 June 2024
به مدت 4 هفته
Ehsan Rostami CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 8 چهارشنبه ها و دوشنبه ها
07:15 pm - 08:15 pm PT
Wednesday, 19 June 2024
به مدت 4 هفته
Mahshid Razdar CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 9 چهارشنبه ها و دوشنبه ها
07:15 pm - 08:15 pm PT
Wednesday, 19 June 2024
به مدت 4 هفته
Hossein Seyfi Rad CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 7 چهارشنبه ها و دوشنبه ها
06:00 pm - 07:00 pm PT
Wednesday, 19 June 2024
به مدت 4 هفته
Negar Salmasi CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 6 چهارشنبه ها و دوشنبه ها
03:30 pm - 04:30 pm PT
Wednesday, 19 June 2024
به مدت 4 هفته
Maryam Tajik CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
کلاس مکالمه مهاجران سطح 8 چهارشنبه ها و دوشنبه ها
10:15 am - 11:15 am PT
Wednesday, 19 June 2024
به مدت 4 هفته
Mahshid Razdar CA$199.99 در حال تکمیل ثبت‌نام
Scroll to Top
fa-logo

ورود به سایت

حساب کاربری ندارید؟

fa-logo

ثبت‌نام

قبلا ثبت‌نام کردید؟

برای ثبت‌نام در کلاس مکالمه مهاجران، باید وارد حساب کاربریتون بشید.